Santes Fair (Saint Mary’s), Grade II* Church in Dolbenmaen

Santes Fair (Saint Mary’s), Grade II* Church in Dolbenmaen

Santes Fair (Saint Mary’s), Grade II* Church in Dolbenmaen

English to the right…

Drwy gydweithio â Sue Booth o’r Esgobaeth Gwynedd a Sir Fôn a Geoff Stott o PMO Architects, llwyddom i adfer tô yr Eglwys fach hardd rhestredig yma’n Wynedd.

Roedd tô’r Eglwys angen ei adnewyddu o ddifri ac wedi dod i ddiwedd ei fywyd. Yn ddiddorol, ac yn anarferol iawn roedd yna ddau wahanol fath o lechi wedi cael ei ddefnyddio ar bob ochr o’r tô, ac felly yr oedd yn allweddol ein bod ni’n adfer yr tô yn union i’r ddwy steil gwahanol. Felly, llwyddom i ddod o hyd i lechi piws o Ben Llyn, ond ar gefn yr Eglwys, roedd yr llechi Ffestiniog 20×10 wedi dirwyio gymaint wnaethom ddefnyddio llechi ail-law o’n stoc ni- roedd hein wedi dod oddi-ar dô o Ddolgellau, ond ‘da ni’n meddwl fod yr llechi yma yn wreiddiol wedi eu cloddio o Gorris neu o un o’r ceudyllau ar arfordir Bermo- mae llechi da Cymraeg yn para am byth!

Yr sialens nesa’ oedd cael hyd i gerrig tywodfaen i’r ymyl- roedd rhain yn angenrheidiol ar gyfer cloch yr Eglwys, felly i ffwrdd a Rob Buck i chwilio am yr cerrig tywodfaen cywir rownd llwyth o iardiau adennill yn Sheffield a Chesterfield (lwcus fod Rob wedi symud i Sheffield!). Roeddem yn benderfynol i beidio defnyddio deunyddiau newydd fysa ddim yn gweddu hefo cymeriad yr adeilad. Mae’n bwysig nodi hefyd fod wnaethom lwyddo i safio yr gwaith haearn bwrw arbennig oedd ar yr adeilad, sef yr pibellau a’r ‘hopper’!

‘Da ni mor hapus hefo’r canlyniad, ac ydym yn hynod o ddiolchgar i bawb wnaeth helpu i neud o ddigwydd, yn enwedig Ned Scharer o’r Ganolfan Adeiladu Naturiol, sydd bob amser mor barod i helpu gyda’i gyngor gwerthfawr ar bob dim sydd i wneud hefo calch. Ty-Mawr Lime Ltd am yr calch ddefnyddir gyda’r tywod lleol ar gyfer yr gwaith calch-poeth (ar osodiad 3.5)- ond ‘da ni ddim yn siwr lle ddoth yr gwallt ceffyl o 😉 Hefyd, hoffwn ddiolch David William Reynolds am helpu gyda’r gwaith mewnol, a Snowdonia Natural Slate Products am wneud yr deial haul.

Working in conjunction with Sue Booth of the diocese of Gwynedd and Sir Fôn and Geoff Stott from pmo Architects, funding as achieved for a full strip and restore of this beautiful small listed church in Gwynedd.

The roof had come to the end of its life and was in serious need of renovation. The two different slating styles on each face needed to be retained, so spare reclaimed purple slate were sourced from Pen Lleyn. The standard ffestiniog 20×10 slates on the rear had perished, so good quality reclaimed slate from our private stock was used- this slate came from a job in Dolgellau and we think they originally came from Corris or possibly one of the mines on the Barmouth Coast- The right Welsh slate just keeps on going!

Reclaimed sandstone coping was required for the bell coat which meant Rob Buck, who’s moved to Sheffield, traipsing around multiple reclaimation yards in Sheffield and Chesterfield to find the right replacment stone- we were desperate not to use any new materials that wouldn’t suit. Its also worth noting that we managed to save the very ornate cast iron hopper and downpipes!

We are so happy with this job and are thankful to all the partners who helped it happen, especially Ned Scharer from the The Natural Building Centre who always passionately helps with invaluable advice with all things lime. Ty-Mawr Lime Ltd. was used with local grit wash sand for the hot lime mix and 3.5 settings. I’m not sure where the horse hair came from though 😉 Also we’d like to thank David William Reynolds who helped with the internal work, and Snowdonia Natural Slate Products who made the Sun Dial.