Y Gribyn, Grade II listed

Y Gribyn, Grade II listed

Y Gribyn, Grade II listed

Welsh
Adeilad anhygoel Gradd II* 15fed Ganrif. Roedd yr rhan canolog o’r tô yma angen cael ei dynnu allan a’i adfer. Edrychwch ar yr llyniau isod os hoffwch weld yr stori llawn.

Mae’r tô newydd wedi cael ei osod gyda phegiau derw, â phennau’r llechi yn gorwedd ar wely o galch-poeth. Pob llechan wedi ei thrin a’i thyllu gyda llaw. Rydym yn hapus iawn iawn gyda’r canlyniad 🙂

English
Grade II* listed 15th C house which central roof needed to be stripped and recovered. Please see the pictures for the full story.

The new roof was oak pegged and head bedded with a hotlime mix throughout. All slates hand dressed and holed. We are very very happy with the finished roof.